Alguna informació sobre les IP's

Una direcció IP és un número que identifica un equip en una xarxa. Hi ha dos tipus principals de xarxes: la LAN (Local Area Network, xarxa d?àrea local); i la WAN (Wide Area Network, xarxa d?àrea mundial).

En una xarxa tipus LAN, les IP s'assignaran estàticament a cada equip de la nostra xarxa, o bé dinàmicament, sent el nostre Router l'encarregat d'assignar les IP a cadascun dels equips, i podent coexistir amb equips que tinguin la seva IP assignada de manera estàtica.

A les xarxes del tipus WAN les IP acostumen a ser gestionades pels ISP (Internet Service Provider, proveïdor de serveis d'internet), és a dir, per les companyies que ens subministren l'internet, assignant una IP a cadascun dels Routers ubicats en els nostres domicilis. Normalment ho fan de manera dinàmica (canvia cada vegada que es perd la connexió) o, en el cas de contractar-se, de manera estàtica perquè ens assigni sempre la mateixa IP.

La IP que li mostrem aquí és la WAN, la utilitat de la qual resideix a poder localitzar el seu router a l'internet i accedir als serveis que hi tingui configurats, com servidors web, FTP o escriptoris remots.

La seva IP és
3.238.117.130

No navega a través de cap Proxy

CONTACTE

Copyright © 2024 - Microbit, servicios infomáticos